Září2020

Odkazy pomáhají

Má-li se nějaký na internetu vyvěšený materiál těšit zájmu široké veřejnosti, a to pochopitelně nejlépe té její části, jíž je určen především, je nezbytné dosáhnout hlavně toho, aby se lidé, o něž je tu zájem,

Krása Kyjevu

Ruské a ukrajinské země nepatří zrovna k těm na vrcholu turistických žebříčků. Může tomu být hned z několika důvodů, například kvůli předsudkům, které se týkají komunistického režimu, který zde dlouhou dobu přetrvával, a díky čemuž se velká