Význam hodnoty HDP a co ji ovlivňuje

Význam hodnoty HDP a co ji ovlivňuje

Hrubý domácí produkt u nás bývá označován zkratkou HDP nebo mezinárodně GDP (Gross Domestic Produkt). Z hlediska makroekonomické definice se jedná o celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, která byla vytvořena za dané období na určitém území. Statky jsou myšleny všechny předměty, které přináší svým uživatelům nějaký užitek, tj. pocit uspokojení. Každý racionálně uvažující člověk se snaží o maximální užitek s vynaložením co nejmenších výdajů.

Česká měna

HDP určuje výkonnost ekonomiky. Hodnota statků a služeb se vyjadřuje v peněžních jednotkách, ceny ale mohou vlivem inflace HDP zkreslovat. Mluví-li se o hodnotě ukazatele, je tím myšlena jeho reálná hodnota, která je očištěna o vliv inflace, a je tedy posuzována ve srovnatelných cenách. Abychom si udělali představu, v roce 2018 činila hodnota HDP 5 130,3 miliardy korun. V posledních letech si česká ekonomika vede velmi době. Klíčovou roli v neustálém meziročním růstu HDP hrají spotřeby domácností a zahraniční investice. Růst naší ekonomiky je i nadále provázen vysokou zaměstnaností, průměrná mzda roste a Češi se nebojí utrácet. S vysokou zaměstnaností ovšem souvisí nedostatek pracovníků a ve všech oborech jsou pracovní pozice, které se nedaří obsadit. Firmy se o zaměstnance přetahují, nabízejí vyšší mzdy a širokou škálu benefitů.

 

Ekonomické ukazatele nelze posuzovat samostatně, ale vždy musíme vzít v úvahu souvislosti na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Vývoj mezd je potřeba posuzovat společně s inflací. Pokud je vyšší mzda doprovázena vyššími nákupními cenami, poptávka po produkci se zvyšovat nemusí. Z dlouhodobého hlediska nemohou ekonomiku zvyšovat domácnosti a v případě poklesu mezd začnou šetřit. Naše pozornost by tedy měla směřovat na zvyšování vývozu a omezení dovozu.

HDP v grafech

Ekonomika nikdy nemůže dlouhodobě stagnovat a po růstu musí zákonitě přijít opačná situace. Zda to bude zpomalení nebo hlubší propad zatím není jasné.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup